Adatkezelési tájékoztató

Kérlek figyelmesen olvasd el ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) illetve a hatályos jogszabályok kapcsán miképpen kezelem a személyes adataidat, valamint, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

Az adatvédelmi nyilatkozat változtatásának jogát fenntartom, mely igazodik az aktuális hatályos jogszabályokhoz, amelyek vállalkozásomat érintik. Amennyiben a változás olyan adatokat tartalmaz, amelyek miatt Téged is kötelezően informálnom szükséges, akkor azt haladéktalanul megteszem.

Személyes adataid akkor kerülhetnek a birtokomba, ha azok e-mailben, Facebookon, Messengeren, a vállalkozásom weboldalán keresztüli e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen tudomásomra jut.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt.

A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Bóta Eszter egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.
Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá, a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom havonta. Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan megtalálod a weboldalamon (www.termeszetesterapiak.hu), Facebook oldalamon, valamint az üzlethelyiségben is.

Bóta Eszter e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:
Név: Bóta Eszter, egyéni vállalkozó
Adószám: 62639237130
Székhely: 3397 Maklár, Vasút utca 16.
Telephely: 3300 Eger, Kertész utca 147 fsz 2.
Weblap: www.termeszetesterapiak.huKapcsolattartás:
● Telefonszám: +36 30 4897660
● E-mail: bota.eszter@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre
elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

SZÉP kártya szolgáltatók adatai:

● OTP SZÉP Kártya (OTP Pénztárszolgáltató Zrt.)
Telefon: +36 1 3666 222
E-mail: info@otpszepkartya.hu
Levelezési cím: OTP SZÉP kártya csoport, 1243 Budapest, Pf.: 564.

● MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
Cégjegyzékszám: 0109 668510
Telefon: (1) 268 7272
Telefax: (1) 268 7002
E-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu

● K&H SZÉP kártya
központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355
fax: +36 1 328 9696

Bankkártyaolvasó szolgáltatójának adatai:
Sumup
Bejegyzett cím: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia.
Cégkód: 305074395.
E-Mail: ugyfelszolgalat@sumup.hu
Telefonszám: 06 1 999 6747

1. Adatkezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok a személyes adataidnak felhasználásához
Személyes adataidnak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a. Személyes adataid használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítsak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b. Mindkét SZÉP kártya szolgáltató (bank) hivatalos partnere vagyok. A bankok saját internetes felületén vagy telefonos egyeztetéssel történik a SZÉP kártya elfogadás és fizetés a szükséges adatok megadása után (SZÉP kártya száma, kártyára írt név, kártya lejárata, kibocsátó bank
neve).
c. Telefonszámodra, nevedre az időpont egyeztetése miatt van szükség Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
d. Továbbá kérheted, hogy a számlázó programommal kiállított számládat e-mailben pdf formátumban küldjem át Neked (nem elektronikus számla). Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed megadásával adod meg. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat és a sikeres SZÉP kártyás, illetve a SumUp-os kifizetések során keletkező bizonylatokat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.
A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (oldal like törlése a felhasználó által, Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által).

4. Érintett jogok
A személyes adataiddal kapcsolatban a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánsz, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.
Érintett jogok:
a. hozzáférés,a Rád vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c. az Rád vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d. az adat kezelésének korlátozása;
e. a személyes adataidnak direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f. személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g. bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h. tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2018. 05. 25-től visszavonásig tart.